Need any help? Contact Us

Litt statistikk:

Generelt:

Smerter fra muskelskjelettsystemet er det mest vanlige helseproblemet blant den norske befolkningen.

Smerter fra bevegelsesapparatet er årsaken til hvert femte legebesøk.

Smerter fra bevegelsesapparatet er også årsaken til halvparten av alt sykefravær i Norge og en tredjedel av alle uføretrygder.

Rundt 20 000 mennesker er sykemeldt daglig grunnet belastningsrelaterte smerter. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt, er dette et forsiktig anslag som tar utgangspunkt i at for 1/3 av dem som har muskel og skjelettplager, er plagene knyttet til jobben.

Antall mennesker i Norge som har oppsøkt en kiropraktor har økt med over 50% de siste årene.
95% av alle ryggsmerter har en mekanisk årsak.

Dessverre viser forskning at har man hatt ryggsmerter en gang, har man stor sjanse for å få det igjen. Er man i god form og følger råd angående øvelser og levesett, kan man redusere hyppigheten av ryggsmerter.

Behandling som har hjulpet for ryggsmerter en gang, vil mest sannsynlig hjelpe igjen.
Dem som lider av depresjon eller andre psykiske plager har større risiko for å få ryggsmerter.
Aktive mennesker har sjeldnere ryggplager enn inaktive mennesker.

Korsryggsmerter:
4 av 5 opplever korsryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet.
1 av 10 har korsryggsmerter i dag.
Halve Norges befolkning har hatt korsryggsmerter det siste året.
Isjias/Skiveprolaps: 5-10% av pasienter med korsryggsmerter har isjias.
Gravide kvinner har en høyere risiko for å få isjias.
Isjias er svært irriterende og varer ofte over lang tid. 80% blir bedre innen 3 måneder uten operasjon.
Langtidssykemelding er ikke uvanlig.
Bare 5% av pasienter med skiveprolaps og isjias blir opererte.
Hodepine: 3% av befolkningen har hodepine daglig. Ca 10% ukentlig.
Bare 5% har aldri hodepine.
Hver måned er over 30 000 nordmenn borte fra skole eller jobb på grunn av migrene.
Barn: Ved 12 års alder har 10% av barna hatt vondt i ryggen. Ved 18års alder har ca. 50% opplevd ryggsmerter.
Spedbarn: 10-15% av spedbarn har kolikk.
Tennisalbue: Ca halvparten av dem med kronisk tennisalbue vil merke en bedring ved å regulere aktiviteter i forhold til hva man tåler.
Sykemelding: Dersom man har vært sykemeldt i en måned er det 10% større sjanse for at man blir sykemeldt i et år. Det er derfor viktig å komme seg tilbake i jobb om dette er mulig, som ved en aktiv sykemelding, og å komme tidlig i gang med behandling for smertene.

Har du vært sykemeldt på grunn av ryggsmerter i over åtte uker er det bare 51% sjanse for at du vil komme tilbake i samme jobb som den du er sykemeldt fra.


Fjøsanger Kiropraktor Klinikk,

Krambua, Fjøsangerveien 215,

5073, Bergen 

Tlf: 55 01 95 74    Fax: 55 01 95 75

Loading...

Fjøsanger  Kiropraktorklinikk Tlf: 55 01 95 74    Fax: 55 01 95 75